Durk Visser

’NMD’: deze drie letters vormen het begrip waarvan de gevoelswaarde in de auto heerst. Ze staan voor de drie woorden waar je al gauw aan gewend bent, namelijk: ’Niet Moeilijk Doen’. Ze je eigen maken is een heel ander verhaal! Aan de hand van de andere begrippen van Wierd; Gjin sicht..? –> gas ticht!’ bijvoorbeeld […]