Sjoerd Das

Ik dacht dat ik wel een hoop wist, maar Jelmer Mullender heeft mij veel bijgeleerd. ln korte tijd nu heb ik E achter B. Jelmer Bedankt!