Het nieuwe rijexamen

Datum publicatie: 25 september 2007

Per 1 januari 2008 zal het rijexamen op een aantal punten veranderen. Zo zal een kandidaat getest worden op het zelf bepalen van een route met behulp van een navigatiesysteem. Ook zal er extra aandacht zijn voor het milieubewust rijden.

Deze veranderingen hebben als doel om het aantal ongevallen onder de beginnende bestuurders terug te dringen.

De belangrijkste veranderingen en nieuwe elementen op een rij:

  • Een opdracht ontvangen om zonder aanwijzingen naar een bepaald punt te rijden, eventueel gebruikmakend van een ‘TomTom’
  • Aandacht voor milieubewust rijden
  • Het oefenen van het keren op de weg verdwijnt
  • Aandacht voor milieubewust rijden

Voor het onderdeel ‘bijzondere verrichtingen’ kiest de examinator twee van de opdrachten omkeren, parkeren of stoppen. In tegenstelling tot het ‘oude’ keren in een straatje, krijgt de kandidaat een algemene opdracht om te draaien en de rit in tegenovergestelde richting te vervolgen. Bij deze proeven kan de kandidaat zelf bepalen op welk moment en op welke plek hij die uitvoert.

Nieuw is ook dat de examinator de auto op een willekeurig moment aan de kant zet en de kandidaat om uitleg vraagt over zijn rijgedrag in een specifieke situatie. De kandidaat moet ook vooraf een vragenlijst invullen. De antwoorden worden na het examen gelezen en besproken, als een soort laatste controle. Ook wordt er aandacht besteed aan milieubewust rijden. Doel is veiliger en zuiniger rijden aan te leren door te letten op schakelgedrag en anticiperen in het verkeer.

Na een overgangstermijn van drie maanden gaat het vernieuwde praktijkexamen per 1 april definitief in. Het nieuwe theorie-examen wordt medio volgend jaar verplicht. De nadruk hierin ligt op gevaarherkenning en verkeersinzicht. Kandidaten krijgen acht seconden lang foto’s van risicovolle situaties te zien. Daarbij moeten ze aangeven of ze gaan remmen, gas geven of niets doen.

Het nieuwe rijexamen