Nieuwe verkeersregels per 1 april

Datum publicatie: 31 maart 2008

Per 1 april zullen er een aantal verkeersregels gewijzigd zijn. Hieronder staan de belangrijke wijzingen. Het overzicht is afkomstig van de website van de ANWB.

Mistlampen

Wanneer de dimlampen en de mistlampen tegelijk branden is er kans dat je de tegenligger verblindt. Daarom hoef je de dimlichten niet meer te ontsteken wanneer de mistlampen branden.

De passagier vervoeren op een zitplaats die daarvoor bestemd is

Je mag alleen een passagier vervoeren op een zitplaats die daarvoor bestemd is. Dit is een échte zitplaats die gemaakt is om een volwassene te vervoeren tijdens het rijden. Geen geïmproviseerde zitplaats of een zitplaats voor gebruik bij stilstand. Je kunt hierbij denken aan een zitbank in een camper. De uitzonderingen zijn het vervoer van kinderen tot 1,35 meter op een standaard of achteraf ingebouwd bankje in een stationwagen en passagiers die gebruikmaken van een rolstoel.

De tijdelijke verkeerstekens gaan boven de andere tekens op de weg

Bij wegwerkzaamheden aan de weg zie je vaak tijdelijke verkeerstekens op het wegdek. Deze gaan voor andere verkeerstekens op de weg.

Het puntstuk

We hebben er een nieuwe woord bij in verkeerstaal: ‘puntstuk’. Het gaat hier om een vlak op het het wegdek waar de wegen zicht splitsen of juist bij elkaar komen. Net als bij een verdrijvingsvlak mag je een puntstuk niet gebruiken. Toch is er een uitzondering: als een puntstuk in een spitsstrook ligt mag de bestuurder die deze spitsstrook volgt over het puntstuk rijden.

Een matrixbord is gelijk aan een gewoon verkeersbord

Een matrixbord (elektronisch verkeersbord) boven of naast de weg die bijvoorbeeld een maximumsnelheid aangeeft, heeft voortaan dezelfde betekenis als een ‘gewoon’ verkeersbord. Maar staat er op het matrixbord een andere maximumsnelheid dan op het verkeersbord, dan geldt het bord met de laagste snelheid.

Bromfietsers 45 km/uur op de rijbaan

Bromfietsers en gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen morgen op de rijbaan voortaan 45 km/uur rijden. Omdat deze snelheid beter aansluit bij de snelheid van de auto’s op de weg is dit een stuk veiliger. Let wel op! Op het (brom)fietspad blijft de maximumsnelheid voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 40 km/uur daarbuiten. De maximumsnelheid van de snorfiets blijft 25 km/uur. Op de stoep of het voetpad mogen gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen niet harder rijden dan 6 km/uur. Dit heeft te maken met de veiligheid van de voetgangers.

De speciale dagrijlichten mogen aan

Automobilisten mogen de speciale ‘daglichten’ die bedoeld zijn om de auto overdag beter zichtbaar te maken gebruiken.

Skaters nu ook op het fietspad

Een skater mag behalve op de stoep of het voetpad voortaan ook op het fietspad. Is er geen fietspad of stoep dan mag de skater op de rijbaan.

Voor elke zitplaats een gordel om

Alle verkeersregels die we hierboven vermeldden gaan in per 1 april. Er is nog een regel die in gaat op 1 mei. Je mag als bestuurder mag een auto zoveel personen vervoeren als dat er gordels zijn. Op een achterbank met twee gordels mogen dus geen drie personen vervoerd worden.